Trygghetsförsäkring - för dig och din familj

Den dag du tar ett lån, gör du det kanske för att uppfylla en önskan eller en dröm. Drömmen gäller kanske ett nytt kök eller ett badrum, en tillbyggnad eller ombyggnad, eller kanske en helt ny trädgård eller en lång resa som du länge har velat göra.

Du kan uppfylla dina önskningar och drömmar med ett lån hos Selene Finans Sverige AB och samtidigt försäkra dig om att din ekonomi inte belastas mer än nödvändigt, om det skulle hända något oförutsett. Trygghetsförsäkringen tar över betalningen av dina lånekostnader till Selene Finans Sverige AB, om olyckan skulle vara framme.

I vilka situationer är du försäkrad?

Restskulden på lånet återbetalas direkt (dock högst 250 000 SEK) vid:

  • Dödsfall
  • Permanent arbetsoförmåga till följd av olycka eller akut sjukdom

Den månatliga betalningen sker i upp till 12 månader med upp till 40 000 SEK per månad vid:

  • Ofrivillig arbetslöshet
  • Sjukhusvistelse - om du är näringsidkare
  • Tillfällig arbetsoförmåga till följd av olycka eller akut sjukdom

Vid utbetalning ska en rad villkor uppfyllas, t.ex.

  • att du är mellan 18 och 65 år
  • att arbetsoförmågan inte är en följd av sjukdom eller skada som uppstått innan försäkringen tecknades
  • att försäkringen har varit giltig en viss period eller att har en viss självriskperiod gäller innan utbetalning sker o.s.v.

Försäkringsvillkor
Vad som faktiskt täcks av försäkringen samt dess villkor och förutsättningar beskrivs i försäkringsvillkoren:

Läs försäkringsvillkoren

Försäkringsansökan
Om du önskar ansöka Trygghetsförsäkring hittar du försäkringsansökan här:

Försäkringsansökan

Skadeanmälan
Om du behöver anmäla sjukdom/olycka eller ofrivillig arbetslöshet så hittar du skadeanmälan här:

Skadeanmälan för sjukdom/olycka
Skadeanmälan för ofrivillig arbetslöshet